Ràdio Santvi | 107.4FM ~ Informació local de Sant Vicenç de Montalt i el Maresme Ràdio Santvi | 107.4FM ~ Informació local de Sant Vicenç de Montalt i el Maresme Ràdio municipal i diari digital del municipi de Sant Vicenç de Montalt (Maresme). Informació de Sant Vicenç de Montalt, Caldes d'Estrac i Sant Andreu de Llavaneres.

L'elaboració del nou POUM comptarà amb la participació de la ciutadania

L’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt està treballant en el procés de creació del nou Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) que es durà a terme en quatre fases -aprovació de l’avanç, aprovació inicial, aprovació provisional i aprovació definitiva-, buscant que sigui el màxim consens possible.  

En aquest sentit, l’equip de govern ha decidit incorporar a la primera fase del procés de revisió la participació de la ciutadania, el teixit associatiu i els agents públics i privats del poble. D’aquesta manera, es treballa per organitzar jornades de debat dinamitzades que permetin donar a conèixer el document d’avanç que s’aprovarà durant els pròxims mesos.

Recordem que el POUM que es va aprovar l’any 2012 fou declarat nul de ple dret per la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 16 de febrer de 2016, ratificada a la seva vegada pel Tribunal Suprem al maig de 2017. Aquesta nul·litat va suposar el retorn a les Normes subsidiàries de planejament de l’any 1986. Al novembre de 2017 es va adjudicar la redacció d’un nou POUM amb la voluntat d’adaptar el document anul·lat a la normativa vigent però mantenint el model de poble i de creixement reflectits en el Pla anul·lat. Un any més tard, el Ple va aprovar per unanimitat l’avanç del nou POUM  i el programa de participació ciutadana. 

Durant els anys següents, marcats per la incidència de la Covid-19, així com pels canvis polítics que es van produir a l’Ajuntament, es va redactar el document que s’havia d’aprovar inicialment, però fins al maig de 2023, coincidint amb el final de l’anterior legislatura, l’equip redactor no va lliurar-lo oficialment a l’Ajuntament.

En aquest context i havent transcorregut més de 5 anys des de l’aprovació de l’avanç i 11 anys des de l’anul·lació del POUM, l’equip de govern ha considerat adient revisar el document d’avanç, on s’estableixen els objectius, criteris fonamentals i prioritats de la proposta d’ordenació i alternatives del model territorial que es vol desenvolupar: 

D’altra banda, i per tal de posar fi als rumors i especulacions que circulen en relació al model de poble, el número d’habitatges nous o si hi haurà suficients zones verdes i equipaments públics, l’equip de govern, com dèiem,  considera que la millor opció és posar en marxa un procés de participació ciutadana durant la primera fase de redacció de l’avanç. 

Està previst que els pròxims mesos es duguin a terme un seguit de trobades dinamitzades per un equip extern especialitzat, que han de servir per conèixer de manera exhaustiva el territori així com les seves virtuts,  mancances i problemàtiques.

Aquesta via, tot i semblar més llarga, és una aposta per fer extensiu a tothom el debat del model de creixement i gestió del municipi que serà vigent els pròxims anys, i que juntament amb tota la feina ja realitzada, donarà més garanties i facilitarà una ràpida tramitació de les fases posteriors fins a l’aprovació definitiva del document.